­

IMG 20190605 125603695

Vidste du, at der er en park i Ny Harløse? Vidste du at der er 3 bore-bænke-sæt i parken. Her kan man sidde i fred og nyde den Danske sommer.

Vores park er en fælles park for alle borger. Jorden ejes af vandværket og vandværket er vi alle en del af. En stor del af parken er en næste flad boldbane med 2 faste mål. Alle er velkommen til at bruge parken til det man nu bruger parker til. I skal bare huske at rydde op efter jer.

En park skal plejes og det tager tid og kræfter – så hvis der er nogle som vil hjælpe mig med, at holde parken skal I være hjertelig velkommen. Jeg kunne rigtig godt bruge hjælp til at slå græsset, både boldbanen og stierne. Skulle man have nogle blomster til overes, så er de også velkommen.

Vi har ingen fælles plæneklipper, så den skal du selv tage med. Benzin har vi heller ikke noget af.

Vi skal bare huske at vandværket har købt grunden for at beskytte vores grundvand, så der må hverken gødes eller sprøjtes i parken.

Søren Kodal
Formand Harløse lokalråd

 

Ny sti 2018

Oluf fra Tvedegaard har flyttet sit elektriske hegn 2 meter længere ind på sin mark. Dette har givet plads til en længe ønsket sti/passage fra Tvedsagervej til Nebbegårdsvej. Udstyret med gummistøvler kan man tage stien i anvendelse. For rigtig at kunne bruge passagen, skal stien det sidste stykke til Nebbegårdsvej etableres. Dette prøver lokalrådet at få gennemført i forbindelse med den kommende skovrejsning. Jeg tror jeg taler på alle borgers vegne, når jeg gerne vil udtrykke en stor tak til Oluf og hans familie for etableringen af denne sti.

Søren Kodal

Som mange har bemærket, så er det ikke muligt at komme i skoven via Tvedsagervej. Dette fordi der har samlet sig så meget vand på den smalle sti, at den ikke kan passeres uden at få våde sokker.
 
Vand på marker og stier skal drænes væk. Lodsejerne er meget interesserede i at få drænet vandet væk, men for at dette kan lade sig gøre skal de å-systemer, som ligger i skoven være i orden. Så det er i skoven vi har været nød til at starte. Det er nu aftalt med skovløberen, at å løbende i skoven bliver mekanisk oprenset.
 
Når oprensningen af åerne er gennemført, vil lodsejerne gennemgå deres dræn og om nødvendigt reetablere dem. Så når vi når hen på foråret, skulle der igen være adgang til skoven for Borgerne i Harløse.
 
Lokalrådet vil gerne takke for den velvilje vi møder hos båden skoven og lodsejerne.

Sti

Stien fra Tvedsagervej til skoven kan bruges igen.

Der er lagt grus i hullet, så selv efter et kraftigt regnskyl bør der være noget nær tørskoet adgang til skoven.

Samtidig er drænene og grøfterne i skoven blevet renset op, hvilket bør betyde at vi ikke får de samme mængder vand på stien igen.

God tur derude i det grønne :-)

Maria

Lokalrådet har mandag d. 11. dec. 2017 afholdt et stående møde på marken sammen med Oluf og vores lokale skovløber Carl Jensen. Det med at få drænet vandet væk fra området, er ikke noget som sker på en dag. Det er en lang proces og nu er vi begyndt. 

På vores stående møde blev vi enige, om først at se på skoven. Carl Jensen vil forsøge at få midler til, at grave de grøfter op, som i sidste instans skal lede vandet væk fra markerne og stien til skoven. Vi har en forventning om, at opgravningen kan starte umiddelbart efter nytår. Når dette arbejder er i gang, vil Oluf sammen med sin nabo, se på de dræn, som skal fører vandet ind i skoven og om nødvendigt skifte dele af dem.  

Lokalrådet fik også en lille opgave – vi skal kontakte kommunen med henblik på, at ledt vandet fra skoven ud i Havelse å. Der findes en brønd i skoven, som kommunen tidligere har vedligeholdt.

Jeg fornemmer at der er en god stemning og velvilje hele vejen rundt, så jeg tror på, at vi til foråret igen kan komme tørskoet i skoven.

Kontakt os

Det nemeste er at du skriver til os på harlose@harlose.dk

Du kan finde kontaktoplysninger på de enkelte medlemmer i menue under lokalråde, bestyrelsen

Vejret

Statestik

Brugere
3
Artikler
48
Antal visninger af artikler
122581

 

­