­

Vedtægter

Vedtægterne som PDF file

Navn

Rådets navn er ”Harløse Lokalråd” og er stiftet d. 4. marts 1976

Formål

Lokalrådets formål er:

  • at varetage lokalområdets fælles interesser og anliggender i forhold til offentlige myndigheder og institutioner.
  • at medvirke til et godt sammenhold og en god kontakt mellem lokalområdets borger.
  • at aktivt, opsøge og formidler relevant information fra myndighederne til lokalområdets borger.
  • at være en seriøs og positiv samarbejdspartner for myndigheder og institutioner

Lokalrådet beskæftiger sig ikke med:

  • Borgernes personlige tvister med myndighederne eller naboer.
  • Partipolitik

Harløse lokalråds geografiske område

Harløse lokalråd omfatter borger i følgende områder: Gl. Harløse, Ny Harløse, Harløse overdrev, Klostervang, Æbelholtsvang, Tjæreby og Æbelholtsdam.

Borgermøder

Lokalrådet skal arrangere og afholde mindst 2 borgermøder hvert år på faste datoer:

Den første tirsdag i april måned

Den første tirsdag i oktober måned

Økonomi

Lokalrådets økonomi baseres på frivillige bidrag for borgerne og myndighederne. Lokalrådet skal på de obligatoriske borgermøder redegøre for kassebeholdningen samt udgifter og indtægter. Der skal ikke foretages en egentlig revision af regnskabet.

Lokalrådsmedlemmerne

Antallet af lokalrådsmedlemmer skal være mellem 5 og 7 personer med bopæl i lokalområdet.

Lokalrådet konstituerer sig selv med: Formand, kasser og webmaster.

Lokalrådsmedlemmerne er valg for en 2 års periode. Det tilstræbes at halvdelen af rådes medlemmer er på valg hvert år.

Valget af lokalrådsmedlemmer foregår ved årets første møde.

Hvis et lokalrådsmedlem udtræder af lokalrådet vælges et nyt medlem ved førstkommende møde

Lokalrådets virke

Lokalrådet skal administrere og vedligeholde rådets hjemmeside.

Alt skrift korrespondance mellem lokalrådet om myndigheder skal offentliggøres på lokalrådets hjemmeside. Hvis afsenderen af skrivelsen ikke er lokalrådet, skal pågældende afsender orienteres om offentliggørelsen.

Korrespondance mellem lokalrådet og borgerne skal ikke offentliggøres jo mindre borgen ønsker dette.

Al korrespondance med myndighederne skal i størst muligomfang være skriftlig

Der skal tages referat at alle møder mellem lokalrådet og myndighederne. Dette referat skal offentliggøres på hjemmesiden.

Der skal tages referat af lokalrådsmøder og dette referat skal offentliggøres på hjemmesiden.

Kontakt os

Det nemeste er at du skriver til os på harlose@harlose.dk

Du kan finde kontaktoplysninger på de enkelte medlemmer i menue under lokalråde, bestyrelsen

Vejret

Statestik

Brugere
3
Artikler
48
Antal visninger af artikler
122584

 

­