­

Vi er i gang

Lokalrådet har mandag d. 11. dec. 2017 afholdt et stående møde på marken sammen med Oluf og vores lokale skovløber Carl Jensen. Det med at få drænet vandet væk fra området, er ikke noget som sker på en dag. Det er en lang proces og nu er vi begyndt. 

På vores stående møde blev vi enige, om først at se på skoven. Carl Jensen vil forsøge at få midler til, at grave de grøfter op, som i sidste instans skal lede vandet væk fra markerne og stien til skoven. Vi har en forventning om, at opgravningen kan starte umiddelbart efter nytår. Når dette arbejder er i gang, vil Oluf sammen med sin nabo, se på de dræn, som skal fører vandet ind i skoven og om nødvendigt skifte dele af dem.  

Lokalrådet fik også en lille opgave – vi skal kontakte kommunen med henblik på, at ledt vandet fra skoven ud i Havelse å. Der findes en brønd i skoven, som kommunen tidligere har vedligeholdt.

Jeg fornemmer at der er en god stemning og velvilje hele vejen rundt, så jeg tror på, at vi til foråret igen kan komme tørskoet i skoven.

Søen på stien

Vi i lokalrådet er af flere borger gjort opmærksom på, at der står vand på stien, som fører ind til skoven. Da det betyder, at borgernes adgang til skoven bliver væsentlig begrænser, er det naturligvis noget lokalrådet vil se på.

Maria og jag (Søren) har afholdt et møde med Oluf, som ligger jord til stien. Oluf er også ked af vandet på stien, så vi prøver sammen at finde en løsning. På mødet blev vi enige om, at lokalrådet skulle skrive til skov og naturstyrelsen. Brevet blev forfattet men aldrig sendt, da vi ikke kunne finde ud af, hvor vi skulle sende det hen.

I søgen efter den rigtige adresse, fandt vi den lokale skoløber Carl Jensen. Efter en telefonsamtale med skovløberne blev vi enige om, at se på drænene samen med Oluf. For det er drænene, som ligger i jorden, som er det egentlige problem. Vi skal mødes ved ”søen” engang i uge 48. Hvis vi sammen kan finde en løsning, så er det en langt bedre løsning end at inddrage diverse bureaukratiske myndigheder.   

Jeg regne med at skrive videre på denne ”artikel”, som sagen skrider frem. Har du et væsentlig bidrag så skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Søren Kodal - Formand

Nu kommer der endelig bedre bredbånd til store dele af vores område. Efter afslaget fra energistyrelses bredbåndspulje måtte vi konstatere at vi ikke få en fiber langt ind i hver ejendom.

YouSee er efterfølgende kommet med et alternativt forslag til os. Ved at fører fiber frem til vores lokale fordelingsskabe i Ny og gammel Harløse kan vi forøge hastigheden på vores eksisterende kobberkabler betragteligt. De ejendomme som bor inden for 500 meter kan forvente en båndbrede på 100 MB herefter falde det med afstanden. Det er svært at sige, hvilke hastigheder der opnås på givende adresser, men alle vil opleve en markant forbedring. Når jeg skriver alle, så er det alle de adresser, som er tilknyttet de 2 lokale centraler. Adresselisten kan ses her. YouSee har også skrevet et brev til omdeling, vi har dog valgt at lægge det her på hjemmesiden. YouSee’s brev til omdeling.

Vi skal have 75 tilkendegivelser ud af de 130 mulige adresser på listen. Det skal understreges, at det er en tilkendegivelse – man binder sig ikke til noget som helst. Det forholder sig således, at YouSee udbygger deres kobbernet, der hvor der er størst interesse - og der er der i Harløse.

Lokalrådet vil derfor opfordre alle 130 adresser, at tilkendegive deres interesser for, at få bedre bredbånd til området, ved at følge følgende link. http://www.tilmeld.dk/harloese

Vi har i dag fået alle de nødvendige tilkendegivelser - tak skal i have.

 

11. januar 2017, Lokalrådsmøde, referat 

24. august 2016, Møde med Viatrafik - sikker trafik i lokalområdet, referat

9. november 2016, Lokalrådsmøde, referat

21. marts 2016, Lokalrådsmøde, referat

25. november 2015, Lokalrådsmøde, referat

28.oktober 2014, Borgermøde, referat

1.oktober 2014, Lokalrådsmøde, referat

29. april 2014, Borgermøde, referat

7. maj 2014, Lokalrådsmøde, referat

3. januar 2014, Lokalrådsmøde, referat

13. juni 2013, Lokalrådsmøde, referat

2. december 2010, Lokalrådsmøde, referat

26. oktober 2010, Borgermøde, referat

21. oktober 2010, Lokalrådsmøde, referat

1. spetember 2010, Lokalrådsmøde, referat

27. april 2010, Borgermøde, referat

20. april 2010, Lokalrådsmøde, referat

18. februar 2009, Lokalrådsmøde, referat

 28. oktober 2008, Borgermøde, referat

11. juni 2008, Lokalrådsmøde, referat

Lokalrådet skal i følge vedtægterne afholde en række borgermøder. På dene side kan du finde de præsentationer, som blev vist på borgermødet.

24. oktober 2017
Lokalrådets præsentation
YouSee's præsentation

3. maj 2017
Lokalrådets præsentation

30. april 2013
Lokalrådets præsentation

30. oktober 2012
Lokalrådets præsentation

24. april 2012
Lokalrådets præsentation

25. oktober 2011
Lokalrådets præsentation

26. april 2011
Lokalrådets præsentation

27. april 2010
Lokalrådets præsentation

28. oktober 2008
Lokalrådets præsentation

26. februar 2008
Lokalrådets præsentation

22. februar 2005
Lokalrådets præsentation

Vedtægter

Vedtægterne som PDF file

Navn

Rådets navn er ”Harløse Lokalråd” og er stiftet d. 4. marts 1976

Formål

Lokalrådets formål er:

  • at varetage lokalområdets fælles interesser og anliggender i forhold til offentlige myndigheder og institutioner.
  • at medvirke til et godt sammenhold og en god kontakt mellem lokalområdets borger.
  • at aktivt, opsøge og formidler relevant information fra myndighederne til lokalområdets borger.
  • at være en seriøs og positiv samarbejdspartner for myndigheder og institutioner

Lokalrådet beskæftiger sig ikke med:

  • Borgernes personlige tvister med myndighederne eller naboer.
  • Partipolitik

Harløse lokalråds geografiske område

Harløse lokalråd omfatter borger i følgende områder: Gl. Harløse, Ny Harløse, Harløse overdrev, Klostervang, Æbelholtsvang, Tjæreby og Æbelholtsdam.

Borgermøder

Lokalrådet skal arrangere og afholde mindst 2 borgermøder hvert år på faste datoer:

Den første tirsdag i april måned

Den første tirsdag i oktober måned

Økonomi

Lokalrådets økonomi baseres på frivillige bidrag for borgerne og myndighederne. Lokalrådet skal på de obligatoriske borgermøder redegøre for kassebeholdningen samt udgifter og indtægter. Der skal ikke foretages en egentlig revision af regnskabet.

Lokalrådsmedlemmerne

Antallet af lokalrådsmedlemmer skal være mellem 5 og 7 personer med bopæl i lokalområdet.

Lokalrådet konstituerer sig selv med: Formand, kasser og webmaster.

Lokalrådsmedlemmerne er valg for en 2 års periode. Det tilstræbes at halvdelen af rådes medlemmer er på valg hvert år.

Valget af lokalrådsmedlemmer foregår ved årets første møde.

Hvis et lokalrådsmedlem udtræder af lokalrådet vælges et nyt medlem ved førstkommende møde

Lokalrådets virke

Lokalrådet skal administrere og vedligeholde rådets hjemmeside.

Alt skrift korrespondance mellem lokalrådet om myndigheder skal offentliggøres på lokalrådets hjemmeside. Hvis afsenderen af skrivelsen ikke er lokalrådet, skal pågældende afsender orienteres om offentliggørelsen.

Korrespondance mellem lokalrådet og borgerne skal ikke offentliggøres jo mindre borgen ønsker dette.

Al korrespondance med myndighederne skal i størst muligomfang være skriftlig

Der skal tages referat at alle møder mellem lokalrådet og myndighederne. Dette referat skal offentliggøres på hjemmesiden.

Der skal tages referat af lokalrådsmøder og dette referat skal offentliggøres på hjemmesiden.

Kontakt os

Det nemeste er at du skriver til os på harlose@harlose.dk

Du kan finde kontaktoplysninger på de enkelte medlemmer i menue under lokalråde, bestyrelsen

Vejret

Statestik

Brugere
3
Artikler
31
Antal visninger af artikler
5994

 

­